Inloggen panel

Privacy statement


Algemeen
Het vertrouwen dat EUpanel geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling
EUpanel verzamelt via online enquêtes, gegevens over een breed scala van onderwerpen. EUpanel is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. EUpanel geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. In een enkel geval verloot EUpanel prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mailadres, wordt in dit geval gebruikt voor het bekendmaken van de prijswinnaars. EUpanel stelt in de regel een vergoeding ter beschikking in ruil voor deelname aan een onderzoek.

EUpanel neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van EUpanel, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Externe dataverzameling
EUpanel verzamelt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen website, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Hierbij kunnen data verzameld worden via online enquĂȘtes die geactiveerd worden door middel van een pop up scherm, banners, buttons, e-mail of links op de websites van derden. EUpanel staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata, waaronder resultaten, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners.

Het panel van EUpanel
Als men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het EUpanel panel. Conform de regels van de registratiekamer kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het bestand.


EUpanel.nl © 2017